Nieuwe Markt Borne

In het centrum van Borne is een totaal areaal van circa 4.500 m2 aan winkelunits in belegging genomen. De bekende landelijk opererende ketens tekenen voor het merendeel van de huurinkomsten. Daarnaast bestaat dit complex uit 18 verhuurde appartementen. Prudentia heeft dit gebouw in 2011 aangekocht, als onderdeel van een grotere portefeuille en is voornemens deze belegging voor de lange termijn aan te houden.